Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Zuidoost-Utrecht (ZOU)
UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Aankondiging praktijkbezoeken VIPLive
UNICUM en de aangesloten huisartsenpraktijken gebruiken VIPLive waarin veel functionaliteiten aanwezig zijn om het zorgproces te ondersteunen. Omdat niet elke praktijk goed op de hoogte is van deze functionaliteiten en/of het gebruik hiervan zal UNICUM hiervoor afspraken inplannen in samenwerking met Calculus.
Lees meer »
19-01-2022
Nieuws
Altrecht gaat anders werken in 2022. Wat betekent dit?
Altrecht werkt vanaf 2022 vanuit vier regio’s en acute psychiatrie. Hiermee verandert ook de aanmeldroute voor verwijzer en patiënt.
Lees meer »
13-01-2022
Nieuws
Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD
Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen.
Lees meer »
21-12-2021
Nieuws
Druk op spoedzorg in de media
Huisartsenspoedzorg stroomt over. De zorgvraag stijgt en het aantal medewerkers daalt. Afgelopen maand stonden diverse media stil bij deze problematiek. RTL Nieuws, RTV Utrecht en KRO-NCRV geven helder inzicht in hoe de spoedposten onder druk staan.
Lees meer »
21-12-2021
Nieuws
Onderzoek samenwerking triage
UNICUM onderzoekt met een aantal ketenpartners of samenwerking op het gebied van triage in de toekomst kan bijdragen aan de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de acute zorg in onze regio.
Lees meer »
20-12-2021
Nieuws
Op bezoek bij Lida van der Maat
In het decembernummer van het Tijdschrift Voor Praktijkondersteuners (TVPO) komt Lida van der Maat aan het woord. Vanuit UNICUM is zij de vraagbaak voor praktijkondersteuners. TVPO was op bezoek!
Lees meer »
16-12-2021
Nieuws
Adviezen spirometrie aangepast
In eerdere golven van de corona-pandemie gaf de CASPIR-commissie adviezen over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze adviezen zijn echter snel achterhaald. Daarom zijn er handvaten ontwikkeld waarmee huisartsenpraktijken zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet.
Lees meer »
15-12-2021
Nieuws
Huisartsen en triagisten gezocht voor calamiteitencommissie
UNICUM Huisartsenzorg is per direct op zoek naar huisartsen en triagisten voor de calamiteitencommissie.
Lees meer »
08-12-2021
Nieuws
Levering epoëtines per 2022
De overheid heeft bepaald dat vanaf januari 2022 de epoëtines enkel nog verstrekt mogen worden door de apotheek binnen het ziekenhuis van de voorschrijvende specialist. De poliklinische apotheek van het UMC Utrecht licht dit verder toe.
Lees meer »
07-12-2021
Nieuws
Toegang tot oncologiezorg in de regio
Het Oncologienetwerk Midden-Nederland (Oncomid) heeft de toegang tot de oncologiezorg in onze regio geïnventariseerd. Als huisartsen schrijnende situaties meemaken, wil Oncomid hier graag van op de hoogte worden gebracht.
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws
Inspiratie
Op de inspiratiepagina van Toekomstbestendige Huisartsenzorg staan verschillende verhalen van huisartsenpraktijken die zich actief bezighouden met projecten binnen TBHZ. De ervaringen van andere praktijken kunnen helpen bij de uitvoering van uw eigen project. Leer en inspireer!
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws
Column: Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt
Mijn doosje tissues was afgelopen week in één dag op. Veel patiënten, jong en oud, met psychische klachten en de daarbij horende tranen zaten aan mijn bureau. Het aantal consulten voor psychisch leed neemt toe, terwijl de GGZ steeds verder verstopt raakt. Hoe kunnen we hier als huisartsen mee omgaan?
Lees meer »
30-11-2021
Nieuws