Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Welkom bij UNICUM Huisartsenzorg regio Zuidoost-Utrecht (ZOU)
UNICUM is de regio-organisatie van en voor de huisartsen in twee verschillende regio’s. De aan UNICUM verbonden huisartsen hebben zich verenigd om gezamenlijk hun ambities waar te maken: mensen 7x24 uur voorzien van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving waarbij de patiënt uitgangspunt is.

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De huisartsenspoedposten zijn onderdeel van UNICUM. Deze spoedposten zijn gevestigd in Nieuwegein en Zeist. Hierdoor wordt de belofte van 7x24 uurs zorg waargemaakt.

Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ (MTVP) gaan inkopen. LHV, InEen en ZN maken nu concrete afspraken over hoe huisartsen en regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in 2023 kunnen starten met MTVP.
Lees meer »
01-12-2022
Nieuws
Impressie van eerste pilotdag in het ZCC
Op zaterdag 26 november 2022 ging de pilot rond intensievere samenwerking in de acute zorg in het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland van start. Claire Tilbury, huisarts en medisch directeur van de huisartsenspoedpost in Zeist vertelt over deze eerste pilotdag.
Lees meer »
01-12-2022
Nieuws
Pilot intensievere samenwerking acute zorg
UNICUM en de RAVU zijn eind november samen gestart met een pilot binnen het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) op de locatie van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) in Zeist. Op vijftien zaterdagen gaat een team van zorgprofessionals van verschillende onderdelen binnen de acute zorg in de eerste lijn intensiever samenwerken.
Lees meer »
29-11-2022
Nieuws
Werkconferentie 'de jonge huisarts aan zet'
UNICUM organiseert op 17 januari een werkconferentie voor 'jonge' huisartsen. We gaan in gesprek over de uitdagingen en dilemma's die we zien aankomen. Wat heb JIJ nodig om je werk als huisarts en je leven nu en in de toekomst te organiseren?
Lees meer »
28-11-2022
Nieuws
Gezocht: huisartsen en triagisten voor auditteam
UNICUM Huisartsenspoedzorg is op zoek naar huisartsen en triagisten die deel willen uitmaken van het auditteam.
Lees meer »
01-11-2022
Nieuws
Huisartsensymposium Diakonessenhuis 'Dokters Dichtbij'
Op woensdag 30 november aanstaande organiseert het Diakonessenhuis een huisartsensymposium Dokters Dichtbij – Samen naar de toekomst in het Spoorwegmuseum.
Lees meer »
19-10-2022
Nieuws
Verwijzen binnen de ggz/jeugdzorg: geen taak van de huisarts
Krijg je ook geregeld een bericht van een ggz-aanbieder met het volgende verzoek: ‘Wij sluiten de behandeling af en verzoeken u een verwijzing te maken voor vervolgbehandeling bij aanbieder X.’ Dit hoef je als huisarts niet te doen.
Lees meer »
19-10-2022
Nieuws
Laagdrempelige bijeenkomst in uw praktijk over palliatieve zorg?
Laagdrempelig, met weinig tijdsinspanning en veel opbrengst een bijeenkomst organiseren over palliatieve zorg? Dat kan samen met het Netwerk Palliatieve Zorg (Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht)
Lees meer »
18-10-2022
Nieuws
UNICUM is op zoek naar een Directeur-Bestuurder
We zijn op zoek naar een Directeur-Bestuurder. Bekijk de vacature voor meer informatie.
Lees meer »
05-10-2022
Nieuws
Dag van de Triagist
Hoeraaaa! Op 29 september was het de Dag van de Triagist! Om hierbij stil te staan heeft iedere Triagist iets lekkers ontvangen.
Lees meer »
03-10-2022
Nieuws
Thuisbehandelingspilot voor acuut benauwde patiënten
Diverse patiënten hebben al deelgenomen aan de pilot CovidTherapyHome van het UMCU. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. Deelnemende huisartsen geven aan dat de pilot ontlastend werkt.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws
Oncologie: Expertteam Transmuraal Samenwerken
Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid het Expertteam Transmuraal Samenwerken actief. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg wordt gewerkt aan een transmurale zorgketen.
Lees meer »
28-09-2022
Nieuws