Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl Netwerken / O&I UNICUM Huisartsenzorg UNICUM Huisartsenspoedzorg Zorgprogramma's

NIET-nuchtere afname voor CVRM


9-7-2020

NIET-nuchtere afname voor CVRM

Per 13 juli zijn de processen bij Saltro dusdanig ingeregeld dat u uw patiënten kunt instrueren om NIET-nuchter te komen prikken voor de CVRM-controles. Volgens de vernieuwde CVRM-standaard is een nuchtere afname niet meer nodig voor de gewenste controles. Dit betreft met name de bepaling van de glucose en het lipidenprofiel (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en de triglyceriden).

Een niet-nuchtere afname heeft de volgende voordelen:

  • Prettiger voor de patiënt.
  • Het voorkomt wachttijden voor het nuchter prikken.
  • Planning van huisbezoeken is eenvoudiger.
  • Uniformiteit met andere ziekenhuizen/laboratoria die dit al eerder hebben doorgevoerd.

Een nuchtere afname is in onderstaande gevallen WEL nodig:

  • Bij patiënten bij wie sprake is van een gestoorde glucosetolerantie (ICPC A91.05):
    • Bij een gestoord nuchter glucose (≥6.1 en < 7.0) wordt dit na drie maanden bij Saltro herhaald. Is het nuchter glucose dan wederom gestoord, herhaal dan jaarlijks het nuchter glucose.
    • Bij een niet-nuchtere waarde tussen 7.8 en 11.1 is geen duidelijke conclusie mogelijk. Aanbevolen wordt de glucosebepaling enkele dagen later in nuchtere toestand te herhalen
  • Bij patiënten bij wie de LDL-concentratie niet berekend kon worden door verhoogde triglyceriden (>8 mmol/L).

Op basis van een inventarisatie van data van Saltro op bovenstaande criteria, blijkt dat deze voorwaarden in meer dan 80% van de CVRM-controles niet van toepassing zijn. Als meer dan 80% van de patiënten niet meer nuchter komen prikken, is dit zowel voor de patiënt als Saltro een grote positieve verandering.

Is een nuchtere afname wel nodig? Geeft deze instructie dan aan de patiënt en geef dit ook aan op het afnameformulier of in Zorgdomein. Vink hiervoor het ‘glucose nuchter’ aan naast het gewenste CVRM-pakket (meestal betreft dit het hypertensie pakket). Bij de afname zullen wij vragen of patiënt nuchter of niet-nuchter is, zodat de juiste naam van de bepaling, en referentiewaarden, bij de (nuchter of niet-nuchter afgenomen) glucose worden gerapporteerd.

Deze werkwijze is afgestemd met Monique Prinssen (kaderarts CVRM, HUS), Janneke Spitsbaard-Velmans (kaderarts diabetes, HUS), Esther de Braal (kaderarts CVRM, ZGA), Jorien van Baal (kaderarts CVRM, ZGA), Gerard Daggelders (kaderarts CVRM, Unicum), Monika Hollander (kaderarts CVRM, Julius), Gré van Gelderen (kaderarts Beleid en Beheer, Arts en Zorg) - Team klinische chemie Saltro