Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

COVID 19 Digitalisering GLI / Leefstijl Netwerken / O&I UNICUM Huisartsenzorg UNICUM Huisartsenspoedzorg Zorgprogramma's

Terugkoppeling uitslag voetonderzoek via VIPLive


24-8-2020

 

Terugkoppeling uitslag voetonderzoek via VIPLive

Sinds kort heeft VIPLive een nieuwe functionaliteit voor podotherapeuten. Zij kunnen het voetonderzoek voor diabetes gestandaardiseerd via metingen terugsturen naar de huisartsenpraktijk. Het voordeel hiervan is dat de uitslagen direct goed verwerkt worden in het patiëntendossier in het HIS.

Onderstaand een korte uitleg van het proces:

 • De podotherapeut heeft een voetonderzoek uitgevoerd bij de patiënt en koppelt zijn bevindingen terug via VIPLive.
 • In het actie overzicht klikt de podotherapeut op de knop “Terugkoppelen voetonderzoek”.
 • De podotherapeut kan vervolgens de volgende voetmetingen registreren (het is niet verplicht om ze allemaal te registreren):
  • Inspectie diabetes
  • Monofilamentenonderzoek
  • Sensibiliteit
  • Doorgemaakt voetulcus
  • Risico voetulcera
  • Zorgprofiel
  • Opmerkingen voetonderzoek (vrije tekst)
 • Vervolgens worden de voetmetingen teruggekoppeld naar het HIS, deze komen binnen in het postvak van de huisarts.
 • Na verwerking van de post zijn de metingen terug te vinden in het diagnostisch dossier van de patiënt in het HIS. De bevindingen zijn ook te zien in VIPLive op de tijdlijn van de patiënt.

Calculus benadert in week 35 de podotherapeuten (alleen degenen naar wie verwezen is via VIPLive) met het verzoek om de nieuwe werkwijze te gaan gebruiken. Zij ontvangen van Calculus de handleiding. POH’s kunnen de podotherapeuten zelf ook op de nieuwe werkwijze attenderen, aangezien het de POH veel registratietijd zal schelen. Vragen? Neem dan contact op met praktijkconsulent Petra Dijkstra of met Calculus via 088 – 528 10 60.