Regio ZOU
Regio Lekstroom

ANW | Huisartsenspoedposten


 

Zorgvuldige voorbereiding overdracht van huisartsenspoedposten

De huisartsen in het werkgebied van UNICUM hebben in 2019 de keuze gemaakt om de organisatie van de ANW-zorg van Primair Huisartsenposten over te nemen en onder te brengen binnen de eigen regio-organisatie. Door ook de verantwoordelijkheid te nemen over de spoedeisende huisartsenzorg tijdens ANW-uren (niet-kantoortijden) ontstaat meer samenhang in de zorg.

Daardoor is het mogelijk om ook voor de acute zorg betere afspraken te maken met samenwerkingspartners in de eigen regio, zoals ziekenhuis, ambulance, GGZ, verpleeghuisinstellingen en gemeenten. De regionale huisartsenorganisaties - waaronder UNICUM - en Primair Huisartsenposten bereiden deze transitie in goede samenwerking voor. Daarbij staan continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg voorop.

Per 1 juli 2020 draagt Primair Huisartsenposten de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de huisartsenposten voor spoed over aan de regionale huisartsenorganisaties.

  • Huisartsenposten Zeist en Nieuwegein: worden onderdeel van UNICUM
  • Huisartsenpost Stad Utrecht: wordt onderdeel van de HUS
  • Huisartsenpost Leidsche Rijn: wordt onderdeel van ZorgNu
  • Huisartsenpost Blaricum: wordt onderdeel van de GHO-GO

Van, voor en door zorgprofessionals
Zorgprofessionals, waaronder huisartsen, triagisten en chauffeurs op beide posten zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen van de overname. Samen bespreken zij bijvoorbeeld hoe zij willen dat hun post na 1 juli wordt aangestuurd, welke functies er zijn en hoe zij prettig met elkaar kunnen samenwerken. De vakcommissie ANW heeft verschillende werkgroepen opgericht die hierover advies geven aan de directie van UNICUM.

Wat betekent dit voor inwoners?
De gevolgen voor mensen die tijdens ANW-uren een beroep doen op de huisartsenpost voor spoed zijn minimaal. De posten draaien op dezelfde locaties door, met dezelfde zorgprofessionals en werkprocessen. Mensen kunnen daarom tijdens en na de transitie rekenen op de kwaliteit van zorg en dienstverlening die zij gewend zijn te ontvangen op de spoedposten. Inwoners worden t.z.t. via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gebracht van veranderingen.

Lopende afspraken en contracten
Het is mogelijk dat lopende afspraken en/of contracten met leveranciers moeten worden herzien, als gevolg van de overdracht van de posten door Primair aan UNICUM Huisartsenzorg. Wij zijn hierover inmiddels in gesprek met diverse partijen.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte
Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact op met Priscilla de Roo, transitiemanager voor de posten in Nieuwegein en Zeist.