Regio ZOU
Regio Lekstroom

UNICUM coöperatie regio ZOU | Lid worden?


Waarom lid worden van de UNICUM coöperatie ZOU?
UNICUM is de regionale organisatie van, voor en door huisartsen. We bewegen richting 100% aansluiting van de in onze regio gevestigde huisartsen. De leden van de coöperatie denken, werken en beslissen actief mee over een toekomstbestendige inrichting van de huisartsenzorg in de eigen regio. Zij kunnen in een algemene ledenvergadering meebeslissen over de strategische koers van de eigen regio en de activiteiten waarmee UNICUM in de eigen regio aan de slag gaat.

Aanmelden als lid?
Ik meld me aan

Wie kunnen er lid worden?
Praktijkhoudende huisartsen, waarnemers en HIDHA’s die binding hebben met het werkgebied. 
 
Bijzonder lidmaatschap voor waarnemers
Waarnemers die binding hebben met het werkgebied kunnen er ook voor kiezen om 'bijzonder lid' worden. Zij betalen dan geen contributie en hebben geen formeel stemrecht tijdens de ledenvergadering. Uiteraard zijn zij wel van harte welkom om mee te denken en te praten tijdens de ledenvergaderingen. Ook kunnen zij een bijdrage leveren in de vakcommissies. 

Wat kost het reguliere lidmaatschap?
De contributie bedraagt €250,- per jaar. Van deze contributiegelden worden de bestuursleden van de coöperatie bekostigd.

Waar kan ik de statuten van de coöperaties vinden?
U kunt de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij ons secretariaat.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren, aan het adres van de coöperatie met een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap wordt voor een heel kalenderjaar aangegaan. Als u niet opzegt, wordt het na een jaar automatisch verlengd met een nieuw kalenderjaar.