Regio ZOU
Regio Lekstroom

Diabetes | Contracteren


Contracteren
Ketenzorgcontracten zijn mogelijk voor DM (type2), COPD en VRM. De praktijkhouder bepaalt zelf welke overeenkomsten hij afsluit. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst gelden voorwaarden ten aanzien van werkgebied, deskundigheid, capaciteit en kwaliteit. UNICUM hanteert de van toepassing zijnde eisen van de zorgverzekeraar in de overeenkomsten met de zorgverleners en faciliteert het declaratie-, registratie-, verwijs- en rapportagetraject voor de zorgverleners door middel van VIPLive en de VIPapp. Een ketenzorgovereenkomst wordt telkens voor een periode van 1 kalenderjaar afgesloten.

Het contracteerproces is maximaal geautomatiseerd. De zorgverlener ontvangt jaarlijks, zo mogelijk in november/december, digitaal een aanbod voor het daaropvolgende kalenderjaar. In principe wordt telkens automatisch een overeenkomst voor het nieuwe kalenderjaar aangeboden. In de aanbiedingsmail treft de zorgverlener een link aan naar de overeenkomst (pdf), zodat hij deze kan beoordelen. Is de zorgverlener akkoord, kan hij de overeenkomst digitaal ondertekenen en daarmee accepteren.