Regio ZOU
Regio Lekstroom

Diabetes | Eenvoudig registreren ketenzorg


 

Om de kwaliteit van de zorg aan onze chronische patiënten te monitoren maken de bij UNICUM aangesloten zorgverleners gebruik van rapportages in VIPLive. Om zinvolle rapportages te verkrijgen, is het nodig dat alle gegevens waarover gerapporteerd wordt ook daadwerkelijk als meetwaarde in het HIS geregistreerd worden. 

In 2021 heeft de medische vakcommissie van UNICUM per zorgketen vastgesteld welke informatie minimaal geregistreerd moet worden om te komen tot zinvolle spiegelinformatie. Dit resulteerde in protocollen (of onderzoeken) ‘eenvoudig registreren ketenzorg’. Deze nieuwe protocollen zijn opgesteld op basis van wat VIPLive minimaal nodig heeft.

Uiteraard kunnen deze nieuwe protocollen geheel naar eigen wens worden uitgebreid. Ook is het mogelijk uw eigen protocollen te blijven gebruiken. Kijk dan wel of uw eigen protocol minimaal de meetwaarden uit de vernieuwde protocollen bevat.

UNICUM is vervolgens met de verschillende HIS’en uit de regio in gesprek gegaan met de vraag om deze protocollen in het HIS te implementeren. Dit om de zorgverleners bij het registreren zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Met ingang van 1 april 2022 is het voor u als zorgverlener mogelijk om gebruik te maken van deze protocollen, u vindt deze onder de volgende benamingen:

Bij Medicom

 • Unicum Astma/COPD
 • Unicum DM2/cvrm/hvz

Bij Promedico-ASP

 • Unicum Astma v2022
 • Unicum COPD v2022
 • Unicum Astma/COPD v2022
 • Unicum Diabetes v2022
 • Unicum CVRM v2022

Bij MicroHIS

 • UNI_CVRM
 • UNI_Astma
 • UNI_Astma-COPD
 • UNI_COPD
 • UNI_Diabetes

CGM-huisarts volgt nog.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Aty de Ruiter