Regio ZOU
Regio Lekstroom

Leefstijl | Valpreventie


In Zeist heeft een multidisciplinair team het programma Veilig in Beweging opgezet. Doel is hiermee het valrisico te verlagen en angst voor bewegen te verminderen. 

Over het programma Veilig in Beweging
Het programma is ontwikkeld omdat we zien dat het valrisico toeneemt met de leeftijd. Botbreuken en hersenletsel zijn veel genoemde risico’s. Voor wie dit overkomt is zelfstandig wonen niet meer vanzelfsprekend. Zelfstandig wonen en functioneren is een groot goed en dat wil iedereen zo lang mogelijk blijven doen. Veilig in Beweging helpt het valrisico te verkleinen. Deelnemers ervaren meer zekerheid in de dagelijkse activiteiten.

Doelgroep

 • Mensen van 65 jaar en ouder, wonend in de gemeente Zeist
 • Mensen die al eens eerder zijn gevallen
 • Mensen die letterlijk en figuurlijk steviger op hun benen willen staan
 • Mensen die zo lang mogelijk actief willen zijn
 • Mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen

Opzet programma

 • Multidisciplinair
  • Huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist werken nauw met elkaar samen
 • Persoonlijk
  • Mensen krijgen persoonlijke adviezen op het gebied van beweging, voeding en andere aanpassingen
  • De adviezen worden individueel afgestemd

Resultaten
Deelname aan het programma verbetert de spierkracht, evenwicht en beweegbaarheid.
Deelnemers ervaren meer zekerheid in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Info voor patiënten
Op deze pagina vind je patiënteninformatie over Veilig in Beweging.