Regio ZOU
Regio Lekstroom

Ouderenzorg | Meetinstrumenten


Als u na het assessment nog onvoldoende inzicht heeft in specifieke problemen dan kunnen aanvullende meetinstrumenten een goed hulpmiddel zijn om problemen te objectiveren. Op deze pagina vindt u verschillende meetinstrumenten die u kunt inzetten in de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Functioneren
De IADL schaal is een vragenlijst waarmee u kunt inzetten bij mensen met dementie. U meet in hoeverre zij moeite hebben met de instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven. Een lagere score op deze test betekent een grotere afhankelijkheid bij het uitvoeren van instrumentele activiteiten.

Met deze vragenlijst kunt u de ADL-gerelateerde zorgbehoeften (algemene dagelijkse levensverrichtingen) van iemand vaststellen.

 

Vallen en mobiliteit
Als de patiënt afgelopen jaar is gevallen, kunt u de vragen uit het document Evaluatie valrisico gebruiken om het probleem verder in kaart te brengen. Op deze website vindt u adviezen voor de patiënt om vallen te voorkomen.

Met behulp van de FES kan de valangst tijdens het uitvoeren van activiteiten worden vastgesteld. Hoe hoger de score hoe groter de valangst. Ouderen met valangst hebben een hoger risico om te vallen. 

 

Voeding en ondervoeding
De SNAQ65+ is een screeningsinstrument om ondervoeding bij thuiswonende ouderen te signaleren.

 

Incontinentie
Met de 3IQ-test kunt u het type van incontinentie vaststellen.

De PRAFAB score is een korte vragenlijst om de ernst van urine-incontinentie te evalueren. 

 

Stemming en depressie
De GDS Geriatrische Depressie Score (verkorte versie) is een screeningsinstrument voor een mogelijke depressie. De GDS15 is speciaal voor ouderen ontwikkeld.

De VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) is een wetenschappelijke test die helpt om psychische klachten bij patiënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie. 

DOS vragenlijst en invulinstructie 
Het delirium is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening Schaal bevat dertien observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delirium weergeven. 

 

Eenzaamheid
De Eenzaamheidsschaal van De Jong, Gierveld en Kamphuis is een gevalideerde schaal om eenzaamheid vast te stellen. De schaal bestaat uit elf vragen.

 

Cognitie
De Mini–mental state examinator (MMSE) is een screeningsinstrument waarmee u een globale indruk van het cognitief functioneren van ouderen kunt krijgen aan de hand van een aantal vragen.

De Clock test meet de visuo-constructieve vaardigheden en het planningsvermogen voor complexe activiteiten. Deze test is een aanvulling op de MMSE.

De Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD) wordt gebruikt om vroege signalen van dementie te signaleren. De OLD kan gebruikt worden tijdens een regulier consult en is eenvoudig af te nemen. Actieve betrokkenheid van de patiënt is niet nodig, hoewel het handig is om door een kort algemeen gesprekje een aantal indicatoren observeerbaar te maken. Een verhoogde uitkomst moet ten allen tijden gevolgd worden door verdere diagnostiek voordat een uitspraak gedaan kan worden over de aanwezigheid van dementie. De OLD is geen screenings- of diagnostisch instrument. Het instrument is ontwikkeld voor en gevalideerd in de huisartspraktijk.

 

Gehoor
De Fluistertest is een hoortest door middel van gefluisterde woorden.

Gehoorscreening: deze vragenlijst kunnen patiënten zelf invullen. Deze tool meet de sociale en emotionele problemen van ouderen met gehoorproblemen.

 

Polyfarmacie
Vragenlijst gebruiksanalyse medicatie

Bij patiënten met polyfarmacie kan een behandelanalyse worden uitgevoerd via een gestructureerd stappenplan. Door de medicatiebeoordeling systematisch te doorlopen wordt het doelmatig en veilig medicijngebruik bevorderd.

 

Mantelzorgondersteuning
De Caregiver Strain Index (CSI) is een vragenlijst waarmee u overbelasting door mantelzorg kunt meten. Het is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat in 1983 in de VS is ontwikkeld door B. Robinson. De Caregiver Strain Index is één van de meest gebruikte (internationale) meetinstrumenten om belasting door mantelzorg te meten. De CSI omvat dertien vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Een score van zeven of hoger betekent overbelasting. De CSI is snel en makkelijk af te nemen.

De Toolkit Mantelzorg voor de Huisartsenpraktijk (LHV) biedt u tools om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.