Regio ZOU
Regio Lekstroom

Per gemeente | Vorming gemeentelijke netwerken


Het gebeurt in de regio!’
Dat kopt het regioplan 2019–2021 van UNICUM regio Zuidoost-Utrecht. Als regio-organisatie nemen we onze opdracht voor de komende jaren serieus. We gaan voor het neerzetten van een duurzame, structurele samenwerkingsstructuur om onze regio (met circa 190.000 inwoners) klaar te maken voor de groeiende, complexe zorgvraag. Dit willen we doen mét behoud van het goede dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd.

Opzetten gemeentelijke netwerken
Er is een stevige basis nodig. De komende drie jaar zetten we daarom in op het verder neerzetten van een duurzame ondersteuningsstructuur met behulp van O&I (organisatie en infrastructuur). Klik hier om veel gestelde vragen & antwoorden over O&I te bekijken of lees meer in de special O&I.

Een goede ondersteuningsstructuur kent meerdere niveaus: van praktijk, wijk en gemeente tot (boven)regionaal met elk hun eigen insteek, schaalgrootte en belangen. In nauwe samenwerking met de huisartsen faciliteren wij het opzetten van gemeentelijke netwerken. UNICUM ondersteunt de huisartsen in dit traject en werkt samen met Raedelijn om de overige partijen (zorgverleners en gemeentelijk domein) te includeren.

De gemeentelijke netwerken zijn cruciaal in het vertalen van het regioplan naar de speerpunten op gemeentelijk niveau en onmisbaar in de uitvoering daarvan.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met:


Mieke Walda - Manager netwerkvorming   Stuur een e-mail