Regio ZOU
Regio Lekstroom

Per gemeente | Vorming gemeentelijke netwerken


Goede zorg voor groepen kwetsbare mensen is het belangrijkste doel van de multidisciplinaire samenwerking in de regio voor de komende jaren. Om deze samenwerking in wijk, gemeente, regio en bovenregionaal (acute zorg) goed te kunnen organiseren, is een duurzaam lokaal en regionaal samenwerkingsnetwerk van stakeholders uit de zorg (7x24-uurs) en het sociale domein nodig. UNICUM ZOU zet organisatie en infrastructuur (O&I) in om dit samenwerkingsnetwerk breed te kunnen ondersteunen. 

Het neerzetten, ondersteunen en doorontwikkelen van het samenwerkingsnetwerk in wijk, gemeente en regio, mét behoud van het goede dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, vormt de essentie van het regioplan van UNICUM ZOU voor de komende twee jaar.

Op zoek naar concrete voorbeelden en succesverhalen over O&I? In de onderstaande artikelen vertellen collega's uit UNICUM werkgebied wat zij met O&I-gelden realiseren:

 Heeft u vragen?

Neem dan contact op met:


Mieke Walda - Manager netwerkvorming   Stuur een e-mail