Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Praktijkscan


De praktijkscan wordt ingezet voor alle huisartsenpraktijken in de regio’s Lekstroom en ZOU ongeacht of u zich heeft aangemeld voor het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg.  UNICUM wil iedere praktijk de mogelijkheid bieden om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken binnen de eigen praktijk, maar ook om optimalisatiemogelijkheden die de praktijkscan in beeld brengt op te kunnen pakken. U vindt de praktijkscan hier.

Ladders
De praktijkscan bestaat uit een drietal ‘ladders’. Dit zijn vragenlijsten over het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de praktijk, de praktijkorganisatie en persoonsgerichte zorg. U bent en blijft eigenaar van de door u ingevulde data, die door de regio-organisatie uitsluitend in het kader van het  programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg worden benut. UNICUM heeft daarover met SpinDok, de leverancier van de Praktijkscan, afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. Voordat u start met het invullen van de praktijkscan wordt u gewezen op deze overeenkomst. Alleen als u akkoord bent, kunt u verder met het invullen van de ladders.

Gedurende de looptijd van het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg vragen wij u op drie momenten om de praktijkscan in te vullen:

  • Nulmeting in 2021
  • Tussentijdse meting in oktober 2022
  • Eindmeting in Q4 2023

Hierdoor kunt u het effect van uw inspanningen straks ook aantonen met een objectieve meting. Voor deelnemers aan het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg is het uitvoeren van de tussentijdse metingen en de eindmeting verplicht. De regio-organisatie heeft een account om de voortgang in de regio te monitoren.

Iedere praktijkhouder krijgt gedurende de looptijd van het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg kosteloos een account voor de Praktijkscan. Instructies voor het activeren van uw account en het uitvoeren van de Praktijkscan vindt u hier.