Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Programma


Programma-inhoud
Vanuit het Hoofdlijnen Akkoord 2019 – 2022 is in het inkoopbeleid 2021 door Zilveren Kruis ruimte gemaakt om een aantal knelpunten in de huisartszorg aan te pakken zodat deze beter is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Denk aan een toename van (nieuwe) chronisch zieken, GGZ-patiënten en kwetsbare ouderen. Tegelijk is de arbeidsmarkt krap en is een toenemend substitutie vanuit de tweede lijn noodzakelijk om kostenstijging te beheersen.

Ook de huisartsenpraktijken in de regio’s van UNICUM Huisartsenzorg constateren dat het de komende jaren drukker wordt, de complexiteit van de patiëntenzorg toeneemt en tegelijkertijd om ‘meer tijd voor de patiënt’ gevraagd wordt.

Om huisartsen te ondersteunen en ruimte te bieden om in de praktijk aan de slag te gaan zijn er vier thema’s benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. Het is aan de praktijk(en) zelf om te kijken welk thema het best aansluit bij de wensen van de praktijk.

Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg loopt door tot eind 2023, waarmee de huisartsenpraktijk een unieke kans heeft om duurzame verbeteringen door te voeren met ruime aandacht voor implementatie en borging. Het gaat niet op kortdurende projecten, waarvan het effect snel weg kan ebben, maar om een gedegen aanpak met blijvende effecten in de praktijk.

Heeft u vragen? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hier.

Programmateam
UNICUM Huisartsenzorg heeft als regio-organisatie voor de regio’s Zuidoost Utrecht en Lekstroom een coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol, zodanig dat praktijken zich maximaal kunnen richten op een succesvolle uitvoering van verbeterplannen voor het gekozen thema.

Om daaraan invulling te geven heeft UNICUM een programmateam geformeerd. Leden van dit team zijn:

- Aty de Ruiter (Manager Innovatie & Digitalisering)
- Diek Scholten (Projectmedewerker)
- Marit de Hoog (Officemanager)
- Mieke Walda (Manager Organisatie en Infrastructuur)
- Tobias de Kruyf (Projectcoördinator Digitalisering huisartsenzorg)
- Noelle van Limpt (Programma coördinator TBHZ)

Voor vragen kunt u per e-mail bij hun terecht. Het programmateam is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en/of inkopen van ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld scholingen of (digitale) tools. Zij zullen begeleiding en ondersteuning bieden bij de keuze en uitvoering van verbeterprojecten en u adviseren over de faciliteiten en hulpmiddelen die u kunt inzetten.

Het programmateam onderhoudt daarnaast de contacten met Zilveren Kruis en verzorgt de rapportages conform de contractafspraken.