Regio ZOU
Regio Lekstroom

Vakcommissie ICT | Wat we doen


Digitalisering speelt een belangrijke rol in de zorg en in de samenwerking met andere professionals en patiënten. Hoe kunnen we ICT slim en veilig inzetten om de zorg te verbeteren en efficiënt en prettig (samen) te werken? Om aan te sluiten op wat praktijken nodig hebben, werken we met een vakcommissie ICT waarin huisartsen meepraten, meedenken en meebeslissen over de plannen, ambities en de benodigde ondersteuning. 
 
In deze vakcommissie participeren huisartsen uit beide UNICUM-regio’s. Waar nodig vragen we ook andere praktijkmedewerkers om mee te denken. De regio’s hebben als het gaat om digitalisering veelal met dezelfde ontwikkelingen en richtlijnen te maken. Samenwerking en schaalgrootte kunnen dan veel voordeel bieden. 

Binnen UNICUM werken we volgens met een missie en visie ten aanzien van digitalisering. Deze Missie & Visie Digitalisering UNICUM huisartsenzorg is op 17 juni 2020 vastgesteld binnen de ICT vakcommissie.