Regio ZOU
Regio Lekstroom

Zorg4... app | Waarom een Zorg4... app?De voornaamste redenen om voor een gezamenlijke app in uw gemeente te kiezen zijn:

Leverancier onafhankelijk
Met een eigen app houdt u zelf de regie in de regio. Wilt u van leverancier wisselen? Dan blijft uw merk bestaan, alleen de motor binnen de app verandert. Dit is handig, zo houden uw patiënten dezelfde app en blijft alles voor hen hetzelfde. Daarnaast bepaalt u zelf wat er in de app komt. 

Anticiperen op digitalisering
Door samen een app aan te bieden, anticipeert u op de voortgaande digitalisering in de samenleving. U bent als eerstelijns zorgprofessionals aanwezig in de ‘broekzak’ van de patiënt. Hierdoor heeft de patiënt u altijd bij de hand. Nieuwe mogelijkheden binnen de digitale zorg kunnen centraal via de regio-app voor alle huisartsen in de gemeente geregeld worden. 

Service voor de patiënt: eenvoudig één digitaal kanaal
Het Zorg4...-platform kan als PGO functioneren. Hierdoor kunt u patiënten in de toekomst eenvoudig koppelen met andere zorg- en welzijnsinstellingen. Het platform fungeert dan als een soort ‘verkeersleider’ of verwijzer. 

Standaardisatie & Kosten- en schaalvoordelen
Door samen voor dezelfde app te kiezen werkt u niet alleen aan uniformiteit en standaardisatie in uw regio, maar zijn er ook kosten- en schaalvoordelen. Hierdoor zijn vernieuwing en toevoeging makkelijker en goedkoper te realiseren.

Eén uniforme uitstraling richting patiënten
In plaats van individueel maken zorgprofessionals samen reclame voor maar één regionale app. Dit vergroot de herkenbaarheid en draagt bij aan een snellere adoptie onder de patiënten. Het vergemakkelijkt de promotie in de regio als hét digitale startpunt voor eerstelijns zorg in uw gemeente.